Solidarna młodzież – wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie2021-12-06T14:43:42+02:00

“Solidarna młodzież- wolna edukacja szansą wzmocnienia edukacji w Europie” to dwuletni projekt Stowarzyszenia Aktywne Kobiety realizowany w latach 2020-2022 w partnerstwie Fundacji Dmuchawiec z ŁodziFundacji Wolna Szkoła z Warszawy, Fundacji Bullerbyn z Warszawy współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności. Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju poprzez pracę wolontariacką w innowacyjnych szkołach i przedszkolach demokratycznych w Warszawie oraz Łodzi.

Młodzi ludzie zauważają współczesny kryzys demokracji, osłabienie postaw solidarności i zrozumienia. Pragną zrobić coś,
co w istotny sposób przyczyni się do wzmocnienia postaw obywatelskich w Europie.

Jednym ze sposobów wzmacniania demokracji Europejskiej jest praca z młodymi Europejczykami w duchu solidarności, wartości zrównoważonego rozwoju i “głębokiej demokracji”. Potrzebne jest inne, świeże spojrzenie na edukację, która jest istotnym elementem naszego życia. Edukacja od najmłodszych lat kształtuje w nas wartości, którymi kierujemy się w przyszłości. 

Współczesnej Europie potrzebna jest edukacja umacniająca demokrację i prospołeczność, zrównoważony rozwój i poszanowanie dla indywidualności człowieka. Z pewnością przyczyni się do wzmocnienia obywatelstwa i dojrzałych postaw wśród młodych, tak potrzebnych Europie XXI wieku.

“Solidarna młodzież- wolna edukacja szansą wzmocnienia edukacji w Europie” 

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Fundacja Dmuchawiec, Fundacja  Wolna Szkoła i Fundacja Bullerbyn  chcą wesprzeć rozwój wartości demokratycznych i solidarności u młodych o mniejszych szansach, z Europy i krajów partnerskich. Projekt  wzbogaci wiedzę i umiejętności młodzieży poprzez pracę wolontariacką w innowacyjnych szkołach i przedszkolach demokratycznych w Warszawie oraz Łodzi. 

Prowadzone  działania opierać się będą na nieformalnych metodach nauczania i innowacyjnych pedagogikach m.in. “głębokiej demokracji” i edukacji przyrodniczej. Wyżej wymienione metody rozbudzają empatię, kreatywność, ciekawość i poczucie współodpowiedzialności. Młodzi zostaną pobudzeni do niezależnego myślenia opartego o “pedagogikę przeżyć” oraz wartości humanistycznych.  

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienia jakości metod edukacji nieformalnej i zwiększenia jej przydatności w rozwijaniu potencjału młodych ludzi oraz we wzmacnianiu ich pozycji na rynku pracy.

Zadania wolontariuszy

 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • umacnianie w uczniach postawy społecznej odpowiedzialności, pomocniczości i współpracy
 • promowanie na skalę europejską nowoczesnej wolnej edukacji i „głębokiej demokracji”
 • podniesienie świadomości przyrodniczej i wypromowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnej
 • prowadzenie zajęć edukacji pozaformalnej oraz międzykulturowej dla uczniów

Korzyści z udziału

 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w placówkach edukacji pozasystemowej
 • poznanie nowych podejść pedagogicznych „głęboka demokracja”
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój wartości demokratycznych, postawy solidarności i pomocniczości
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce i Europie
 • europejski i międzykulturowy rozwój organizacji edukacyjnych

W projekcie bierze udział 15 wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich.
Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.

 Zapoznaj się z rezultatami projektu: