Solidarna młodzież – wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie2020-10-13T15:26:11+01:00

We wrześniu 2020 ruszył projekt “Solidarna młodzież – wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie!”

Co to oznacza? 

W ciągu najbliższych dwóch lat w szkołach demokratycznych w Łodzi i Warszawie działać będzie piętnastu wolontariuszy z krajów europejskich i nie tylko! 

Pierwsi wolontariusze są już w Polsce i rozpoczęli swoje zajęcia w szkołach! 

Roger z Hiszpanii w Przedszkolu Leśnym w Borchówce/ Fundacji Dmuchawiec z Łodzi/, Carola z Włoch i Elena z Hiszpanii w Wolnej Szkole w Warszawie oraz Marc z Hiszpanii w Wolnej Szkole Bullerbyn w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego cele to przede wszystkim wspieranie rozwoju poczucia solidarności oraz wzmacnianie aktywnego obywatelstwa wśród wolontariuszy, dzieci, a także całej społeczności szkolnej i lokalnej. 

Wolontariusze wykorzystując nieformalne i alternatywne metody nauczania będą wzbogacać edukację, każdego dnia towarzysząc dzieciom w przedszkolu i szkole. Będą je inspirować, wspierać naukę języków obcych, otwierać na obce dotychczas kultury oraz budować nowe więzi! 

Nie jest tajemnicą, że projekt to wymiana doświadczeń. Także wolontariusz poprzez swój udział zyskuje wiele dobrego. Nauka języka polskiego, poznawanie polskiej kultury i tradycji, wymiana międzykulturowa wśród społeczności szkolnej jak i innych uczestników projektu to podstawowe możliwości, z których można korzystać do woli. 

Tym samym uczestnicy zdobędą doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim rozwiną kompetencje w zakresie pedagogiki alternatywnej i edukacji w oparciu o idee demokratyczne. Co najważniejsze, wolontariusze w trakcie trwania projektu będą zachęcani do umacniania swoich pasji, poznawania siebie i rozwoju zgodnego ze swoim potencjałem.

Zapraszamy do śledzenia działań i przygód wolontariuszy:

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Korpus Solidarności i jest koordynowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca.