Fundacja Medeina2021-12-17T12:02:19+02:00

Fundacja Medeina została utworzona w celu odzyskiwania głębokiego połączenia człowieka z naturą, zapobiegania zaburzeniom na skutek deficytu natury oraz promowania postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju wspólnot.

Prowadzi projekty młodzieżowe w Polsce i na całym świecie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, które umożliwiają młodym osobom do 30 roku życia zdobywanie doświadczenia zawodowego w organizacjach zagranicą np. eko-wioskach, centrach ekologii.

Przy wsparciu programów europejskich, w tym Erasmus+, Fundacja realizuje outdoorowe projekty edukacyjne na całym świecie, w których natura odgrywa ważną rolę, jest obecna jako środowisko, narzędzie i treść. 

W działaniach outdoorowych Fundacja łączy różne pozaformalne metody edukacyjne, takie jak: edukacja outdoorowa, terapia górska, land-art, budowanie społeczności lokalnych, praktyki wspólnot plemiennych, głęboka ekologia
i świadomość ekologiczna, praca z dzikością i żywiołami, mindfulness w naturze.

Fundacja zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych outdoorowych metodologii edukacyjnych, w tym “trekking empowermentowy”.

Projekty ekologiczne i promujące zrównoważony rozwój Fundacja realizuje poprzez edukację nieformalną, kampanie w social media i internecie, współpracę eko-liderów i eko-aktywistów, wspieranie młodzieżowych grup nieformalnych.

Fundację tworzy zespół managerów, edukatorów i trenerów edukacji nieformalnej, który inspiruje i wzmacnia grupy w szczególności narażone
na wykluczenie społeczne, jak młodzież i seniorzy.

Od 2019 do 2021 roku Fundacja realizuje projekt partnerstwa strategicznego  z 4 organizacjami  partnerskimi z krajów Europy w ramach program Erasmus+ Sport
“Euro-Hike – youth empowerment through sport and nature”. Projekt poświęcony jest outdoorowym metodom rozwojowym w kontakcie z naturą i dedykowany jest
dla pracowników młodzieżowych oraz trenerów edukacji nieformalnej.

Wraz z partnerami europejskimi zajmującymi się edukacją w naturze Fundacja od 2018 roku zrealizowała projekty tygodniowych treningów europejskich
w ramach program Erasmus+, m.in:

  1. Game of wellness” – poświęcony propagowaniu idei, technik, metod i wartości dbania o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.
  2. Wanderfull” – rola pielgrzymowania w naturze w rozwoju osobistym i społecznym człowieka
  3. Eco-centric development for inclusion and empowerment” – trening dla pracowników młodzieżowych.
  4. EARTH, WIND AND FIRE” – rola żywiołów w edukacji nieformalnej, trening dla pracowników młodzieżowych.
  5. Storytelling w globalnej edukacji” – trening dla pracowników młodzieżowych.
  6. Gamefication4Youth” – trening dla pracowników młodzieżowych.
  7. Entertaining financial literacy” – trening dla pracowników młodzieżowych

Od 2019 do 2021 roku Fundacja prowadzi partnerski projekt strategiczny “PARTE Permakultura: sposób na odnowienie tradycyjnej przedsiębiorczości” z organizacjami z Hiszpanii i Włoch, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie permakultury. Fundacja prowadzi spotkania partnerskie kadry organizacji.

Od 2019 do 2021 roku Fundacja prowadzi partnerski projekt strategiczny “Dołącz do Gospodarki Obiegu z programem Erasmus+z organizacją z Hiszpanii, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w dziedzinie upowszechniania gospodarki obiegu.

W kwietniu 2020 roku Fundacja rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego “Kierunek EKO-ZAGŁĘBIE” w ramach projektów solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja organizuje spotkania młodzieży z Zagłębia zainteresowanej tematyką ekologiczną, która promuje postawy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od 2017-2020 roku Fundacja zorganizowała dla sympatyków Fundacji kilka dwudniowych wyjazdów rozwojowych z elementami technik empowermentu i edukacji w naturze – na Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz w Beskidy.

Od 2019 roku do 2020 Fundacja realizowała projekt aktywizacji obywatelskiej i społecznej seniorów 60+ z Sosnowca “Wespół w Zespół – Aktywni Obywatele Sosnowca 60+” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu odbyły się treningi i spotkania, które pomogły seniorom z Sosnowca założyć 8 Klubów Seniora w mieście.

Fundacja prowadzi regularnie kampanię promującą postawy ekologiczne i poszerzanie kontaktu z naturą w mediach społecznościowych – Facebook, twitter, youtube. 

Więcej informacji o Nas: medeina.pl