Strona główna 2019-12-04T16:21:20+02:00

ABC WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO /EKS/

Jaki jest cel wolontariatu?

Dzięki Wolontariatowi Europejskiemu młodzi ludzie z Europy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacjach lub instytucjach zagranicą, nawiązania międzynarodowych kontaktów, podszkolenia języka, poznania kultury i obyczajów innych krajów.

Kto może wziąć udział ?

W Europejskim Korpusie Solidarności (EKS) mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku 17-30 lat, bez względu na płeć. Nie trzeba  mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia  Nie trzeba być studentem ani uczniem. Najważniejsze są silna motywacja, chęć rozwoju i współpracy.

Jak długo trwa wyjazd?

Wolontariat długoterminowy może trwać od 2 – 12 miesięcy łącznie. Krótkoterminowy od 2 tyg do 2 miesięcy.

Ile razy można wyjechać na Wolontariat Europejski?

Można wyjechać dwa razy: 1 raz na krótkoterminowy i 1 raz na długoterminowy. W sumie wolontariat nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Jakie są koszty?

Unia Europejska opłaca wszystkie wydatki. Wolontariusze mają zapewnione: zakwaterowania, kieszonkowe, ubezpieczenie, podróż, wyżywienie, transport lokalny, wizy i szczepienia (o ile konieczne). Dodatkowo jest zapewniony kurs języka kraju, do którego jedzie (on line lub zajęcia z lektorem), opieka mentora.

Na czym polega Wolontariat Europejski?

W ramach Wolontariatu Europejskiego współpracują ze sobą organizacje i wolontariusze z różnych krajów w celu uczenia się poprzez wymianę doświadczeń i robienia pożytecznych rzeczy dla społeczności lokalnej. Najczęściej jest to praca dla organizacjach pozarządowych, pomagając w realizacji wszelkich podejmowanych przez nich działań  np. pomoc uchodźcom, działania proekologiczne, pomoc dzieciom, młodzieży, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, seniorom. Wolontariusze uczestniczą w EKS-ie za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas pobytu za granicą. Na koniec pracy w ramach EVS wolontariusz otrzymuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.

Gdzie odbywa się wolontariat?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej, Kraje Europy Południowej, Kraje Kaukazu. Jest możliwy również wyjazd do kraju poza Europą. Proces załatwiania formalności jest wtedy nieco dłuższy, trwa nawet do 6 miesięcy.

Czy trzeba znać język obcy?

Nie trzeba znać języka kraju, w którym realizowany jest projekt, gdyż przewidziane jest wsparcie językowe wolontariusza on-line lub zajęcia na miejscu. Wskazana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, co znacznie ułatwia komunikację na początku realizacji projektu.

tekst alternatywny

NASZE SUKCESY

W siedzibie stowarzyszenia przez trzy lata gościliśmy 8 wolontariuszy na projektach długoterminowych.

Wysłaliśmy 38 osób na wolontariaty długoterminowe na całym świecie. Dla wielu z nich była to przygoda życia, otwierająca na nowe możliwości.

Stale poszerzamy nasze kontakty partnerskie z organizacjami z całego świata, w tym z krajów Kaukazu i Bałkanów. Nasza sieć współpracy liczy 90 podmiotów.

Koordynujemy projekty kilkuletnie, z wieloma organizacjami.

Aktywnie wspieramy partnerskie organizacje i instytucje w procesie przygotowywania i uzyskiwania akredytacji Wolontariatu Europejskiego.

Promując EVS współpracujemy z wieloma polskimi organizacjami pozarządowymi; docieramy z informacjami do coraz większej liczby młodych ludzi w Polsce.

Systematycznie uczestniczymy w międzynarodowych treningach, seminariach, szkoleniach dotyczących Wolontariatu Europejskiego i pracy z młodzieżą.

GDZIE DZIAŁAMY

homepage Placeholder
homepage

FACEBOOK

FACEBOOK