Strona główna2020-04-22T16:11:28+02:00

ABC WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO /EKS/

Jaki jest cel wolontariatu?

Dzięki Wolontariatowi EKS młodzi ludzie z całej Europy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacjach lub instytucjach zagranicą, nawiązania międzynarodowych przyjaźni, rozwinięcia kompetencji językowych, poznania kultury i obyczajów innych krajów.

Kto może wziąć udział ?

W Europejskim Korpusie Solidarności mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku 18-30 lat, bez względu na płeć. Nie trzeba  mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia  Nie trzeba być studentem ani uczniem. Najważniejsze są silna motywacja, chęć rozwoju zawodowego i współpracy międzynarodowej. Mile widziane są własne zainteresowania i pasje, gdyż można nimi dzielić się w czasie wolontariatu organizując własne zajęcia.

Jak długo trwa wyjazd?

Wolontariat długoterminowy może trwać od 2 – 12 miesięcy łącznie. Krótkoterminowy od 2 tyg do 2 miesięcy.

Ile razy można wyjechać na Wolontariat Europejski?

Można wyjechać dwa razy: 1 raz na krótkoterminowy i 1 raz na długoterminowy. W sumie wolontariat nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Jakie są koszty?

Program Europejski Korpus Solidarności opłaca wszystkie wydatki. Wolontariusze mają zapewnione: zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, podróż, wyżywienie, transport lokalny, wizy i szczepienia (o ile to konieczne). Dodatkowo jest zapewniony kurs języka kraju, do którego jedzie (on-line lub zajęcia z lektorem), opieka mentora i kierownika pracy.

Na czym polega Wolontariat Europejski?

W ramach Wolontariatu EKS współpracują ze sobą organizacje i wolontariusze z różnych krajów w celu uczenia się poprzez wymianę doświadczeń i prowadzenia pożytecznych działań dla społeczności lokalnej i organizacji. Najczęściej jest to praca dla organizacji pozarządowych, szkół i instytucji kultury. Można pomagać w realizacji wszelkich podejmowanych przez nich działań  np. pomoc uchodźcom, działania proekologiczne, praca z dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizacja seniorów. Wolontariusze uczestniczą w EKS-ie za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i zapewnia pracę. Na koniec pracy wolontariusz otrzymuje certyfikat Youthpass, opisujący nabyte kompetencje. 

Gdzie odbywa się wolontariat?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej, Kraje Europy Południowej, Kraje Kaukazu. Jest możliwy również wyjazd do kraju poza Europą. Proces załatwiania formalności jest wtedy nieco dłuższy, trwa nawet do 6 miesięcy. Dlatego planując wyjazd warto zająć się tym wcześniej.

Czy trzeba znać język obcy?

Nie trzeba znać języka kraju, w którym realizowany jest projekt, gdyż przewidziane jest wsparcie językowe wolontariusza on-line lub zajęcia na miejscu. Wskazana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, co znacznie ułatwia komunikację na początku realizacji projektu.

tekst alternatywny

NASZE SUKCESY

W siedzibie stowarzyszenia przez ostatnie lata gościliśmy 8 wolontariuszy na projektach długoterminowych. Koordynowaliśmy pobyty 30 wolontariuszy z całej Europy pracujących w szkołach demokratycznych i w ośrodkach z osobami o specjalnych potrzebach.

Wysłaliśmy 70 osób na wolontariaty długoterminowe na całym świecie. Dla wielu z nich była to przygoda życia, otwierająca na nowe możliwości i szanse zawodowe.

Stale poszerzamy nasze kontakty partnerskie z organizacjami z całego świata, w tym z krajów Kaukazu i Bałkanów. Nasza sieć współpracy liczy 90 podmiotów.

Koordynujemy projekty kilkuletnie, z wieloma organizacjami.

Aktywnie wspieramy partnerskie organizacje i instytucje w procesie przygotowywania i uzyskiwania akredytacji do goszczenia wolontariuszy w Polsce.

Promując ideę solidarności, pomocniczości i wolontariatu współpracujemy z wieloma polskimi organizacjami pozarządowymi; docieramy z informacjami do coraz większej liczby młodych ludzi i organizacji w Polsce.

Systematycznie uczestniczymy w międzynarodowych treningach, seminariach, szkoleniach dotyczących wolontariatu i pracy z młodzieżą.

GDZIE DZIAŁAMY

homepage Placeholder
homepage

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK