Strona główna2020-10-26T13:31:54+01:00

NASZE SUKCESY

W siedzibie stowarzyszenia przez ostatnie lata gościliśmy 8 wolontariuszy na projektach długoterminowych. Koordynowaliśmy pobyty 30 wolontariuszy z całej Europy pracujących w szkołach demokratycznych i w ośrodkach z osobami o specjalnych potrzebach.

Wysłaliśmy 70 osób na wolontariaty długoterminowe na całym świecie. Dla wielu z nich była to przygoda życia, otwierająca na nowe możliwości i szanse zawodowe.

Stale poszerzamy nasze kontakty partnerskie z organizacjami z całego świata, w tym z krajów Kaukazu i Bałkanów. Nasza sieć współpracy liczy 90 podmiotów.

Koordynujemy projekty kilkuletnie, z wieloma organizacjami.

Aktywnie wspieramy partnerskie organizacje i instytucje w procesie przygotowywania i uzyskiwania akredytacji do goszczenia wolontariuszy w Polsce.

Promując ideę solidarności, pomocniczości i wolontariatu współpracujemy z wieloma polskimi organizacjami pozarządowymi; docieramy z informacjami do coraz większej liczby młodych ludzi i organizacji w Polsce.

Systematycznie uczestniczymy w międzynarodowych treningach, seminariach, szkoleniach dotyczących wolontariatu i pracy z młodzieżą.

GDZIE DZIAŁAMY

homepage Placeholder
homepage

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK