Dla Organizacji2020-09-07T15:27:39+01:00

Prowadzisz organizację i chciałbyś/chciałabyś zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy?
Jest to możliwe w ramach programu Europejski Korpus Solidarności! Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm działających w sektorze solidarnościowym, które mogą ubiegać się o dofinansowanie działań wolontariuszy. Celem programu jest umożliwienie organizacjom współpracy z młodymi, zmotywowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w pracę wolontariacką. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych i wartości europejskich.
Współpraca z wolontariuszem odpowiada na aktualne potrzeby lokalnej społeczności i obejmuje takie działania jak:
 • pomoc dzieciom w nauce,
 • organizacja kampanii społecznych i ekologicznych,
 • promocja demokracji,
 • angażowanie młodych ludzi w życie społeczne,
 • akcje na rzecz praw człowieka.

FAKT 1
Dzięki współpracy z wolontariuszami organizacja może rozszerzać swoją działalność międzynarodowo, realizować działania wielokulturowe, a także doskonalić kompetencje językowe.

FAKT 2
Wolontariusze biorący udział w projekcie mają od 18-30 lat, pochodzą z krajów UE oraz krajów partnerskich m.in. Kaukazu, krajów bałkańskich i Turcji. 

Możliwe opcje wolontariatu:

 • indywidualny krótkoterminowy – trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy, mogą to być na przykład działania wolontariusza w projektach wakacyjnych i warsztatach
 • indywidualny długoterminowy – trwa od 2 do 12 miesięcy, wolontariusz może brać udział w całorocznych aktywnościach szkół, fundacji, stowarzyszeń czy innych organizacji
 • grupowy – trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy – skierowany dla grup wolontariuszy w celu zaangażowania ich do stworzenia inicjatywy takiej jak festiwal, spektakl, clownada

FAKT 3 

Program Europejski Korpus Solidarności finansuje koszty pobytu wolontariuszy i realizację projektu.

FAKT 4
Każda organizacja, która planuje zaangażować się w projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności musi uzyskać tzw. Znak Jakości (akredytacje).
Jest to potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań i standardów przez organizacje do udziału w projekcie.

Wolontariusze z Unii Europejskiej i krajów partnerskich wprowadzają niezwykłą wartość do działań organizacji – edukują przy pomocy aktywnych metod, wspierają naukę języków obcych, nawiązują nowe kontakty międzynarodowe.  

Pomagają ośrodkom w ich codziennej działalności i realizacji projektów, współpracują z dziećmi, otwierają na świat kadrę organizacji oraz odbiorców jej działań. Pozwalają przełamywać stereotypy i uprzedzenia kulturowe, wzmacniają tolerancję i akceptację dla odmienności, promują różnorodność kulturową.

Korzyści z goszczenia wolontariuszy: 

 • Nauczają przy pomocy aktywnych metod, wspierają naukę języków obcych, nawiązują nowe kontakty międzynarodowe, które mogą skutkować długofalową współpracą z innymi organizacjami zagranicznymi, wykraczającą poza program wolontariacki.
 • Goszczenie wolontariuszy w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności to świeży powiew energii w organizacji oraz skarbnica pomysłów i kreatywności.
 • Wolontariusze pomagają w codziennej działalności i realizacji projektów, współpracują z dziećmi, otwierają na świat kadrę organizacji oraz odbiorców jej działań.
 • Są nie tylko nauczycielami dla swoich podopiecznych, ale także przyjaciółmi i powiernikami. Między wolontariuszem a uczniem tworzy się niezwykła międzykulturowa więź. 
 • Uczestnicy projektów pozwalają przełamywać stereotypy i uprzedzenia kulturowe, wzmacniają tolerancję i akceptację dla odmienności, promują różnorodność kulturową. Organizacja dzięki realizacji projektów zyskuje uznanie w lokalnej społeczności, staje się rozpoznawalna i może rozwijać swoje działania.

KROK 1

Wypełnienie wniosku o Znak Jakości

KROK 2

Złożenie wniosku o Znak Jakości i wizyta akredytatora 

KROK 3

Przydzielenie akredytacji na goszczenie wolontariuszy

KROK 4

Opracowanie projektu umożliwiającego goszczenie, pozyskanie funduszy

KROK 5

Wspólna realizacja projektu (wybór wolontariuszy, przyjazd)

Wymagania:

 • Status prawny fundacji lub stowarzyszenia 
 • Możliwość wyznaczenia koordynatora pracy mówiącego po angielsku
 • Przestrzeń w organizacji na działanie wolontariusza 6/7 godzin dziennie
 • Motywacja do współpracy z młodymi ludźmi o mniejszych szansach
 • Rejestracja organizacji w systemie
 • Wypełnienie wniosku o Znak Jakości

Zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia, pytania i kontakt: akredytacje.eks@gmail.com