Dla Organizacji2021-12-17T12:04:45+02:00

Prowadzisz organizację i chciałbyś/chciałabyś zaprosić do współpracy młodych wolontariuszy z kraju lub z zagranicy?

Jest to możliwe w ramach programu Europejski Korpus Solidarności! Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w sektorze społecznym, kulturalnym, pomocowym, artystycznym, sportowym,  które mogą ubiegać się o dofinansowanie działań wolontariuszy w okresie do roku czasu. Celem programu jest umożliwienie organizacjom współpracy z młodymi, zmotywowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w działania solidarnościowe. Idee programu skupione są wokół wartości europejskich, jak tolerancja, demokracja, równość szans, wolność, poszanowanie godności człowieka, współpraca, pomocniczość.

Współpraca z wolontariuszami musi odpowiadać na aktualne potrzeby lokalnej społeczności i obejmuje takie działania jak:

 • pomoc dzieciom w nauce,
 • organizacja kampanii społecznych i ekologicznych,
 • promocja demokracji,
 • angażowanie młodych ludzi w życie społeczne
 • akcje na rzecz praw człowieka
 • pomoc w organizacji działań kulturalnych i artystycznych

FAKT 1
Dzięki współpracy z wolontariuszami organizacja może rozszerzać swoją działalność międzynarodowo, realizować działania wielokulturowe, a także doskonalić kompetencje językowe i otwierać się na współpracę międzynarodową.

FAKT 2

Wolontariusze biorący udział w projekcie mają od 18-30 lat, pochodzą z krajów UE oraz krajów partnerskich m.in. Kaukazu, Karaibów, krajów bałkańskich i Turcji. 

Możliwe opcje wolontariatu:

 • indywidualny krótkoterminowy – trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy, mogą to być na przykład działania wolontariusza w projektach wakacyjnych
 • indywidualny długoterminowy – trwa od 2 do 12 miesięcy, wolontariusz może brać udział w całorocznych, regularnych aktywnościach organizacji i realizować własne projekty
 • grupowy – trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy – skierowany dla grup wolontariuszy w celu zaangażowania ich do stworzenia większej inicjatywy takiej jak festiwal, spektakl, clownada

FAKT 3

Program Europejski Korpus Solidarności finansuje koszty pobytu wolontariuszy i realizację projektu. Uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży, wyżywienie, transport lokalny, wizy, opiekę tutora  w pracy, opiekuna-mentora, coaching, certyfikat Youthpass

FAKT 4
Każda organizacja, która planuje zaangażować się w projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności musi uzyskać tzw. Znak Jakości (akredytacje).
Jest to potwierdzenie spełnienia przez organizacje wszystkich wymagań i standardów udziału w programie Europejski Korpus Solidarności. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wspiera nowe organizacje i instytucje w uzyskaniu akredytacji Znak Jakości. Kontakt:
akredytacje.eks@gmail.com

Wolontariusze z Unii Europejskiej i krajów partnerskich wprowadzają niezwykłą wartość do działań organizacji – edukują przy pomocy aktywnych metod, wspierają naukę języków obcych, nawiązują nowe kontakty międzynarodowe.  

Korzyści z goszczenia wolontariuszy:

 • Nauczają przy pomocy aktywnych metod, wspierają naukę języków obcych, nawiązują nowe kontakty międzynarodowe, które mogą skutkować długofalową współpracą z innymi organizacjami zagranicznymi, wykraczającą poza program wolontariacki.
 • Goszczenie wolontariuszy w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności to świeży powiew energii w organizacji oraz skarbnica pomysłów i kreatywności.
 • Wolontariusze pomagają w codziennej działalności i realizacji projektów, współpracują z dziećmi, otwierają na świat kadrę organizacji oraz odbiorców jej działań.
 • Są nie tylko nauczycielami dla swoich podopiecznych, ale także przyjaciółmi i powiernikami. Między wolontariuszem a uczniem tworzy się niezwykła międzykulturowa więź.
 • Uczestnicy projektów pozwalają przełamywać stereotypy i uprzedzenia kulturowe, wzmacniają tolerancję i akceptację dla odmienności, promują różnorodność kulturową. Organizacja dzięki realizacji projektów zyskuje uznanie w lokalnej społeczności, staje się rozpoznawalna i może rozwijać swoje działania.

Obejrzyj wideo o pracy wolontariuszy

KROK 1

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie współpracy z wolontariuszami. Kontakt: akredytacje.eks@gmail.com

KROK 2

Wypełnienie wniosku o akredytację Znak Jakości

KROK 3

Złożenie wniosku o Znak Jakości i rozmowa z akredytatorem

KROK 4

Przydzielenie akredytacji na goszczenie wolontariuszy

KROK 5

Wspólne opracowanie projektu umożliwiającego goszczenie wolontariuszy złożenie projektu. Czas trwania: 3 miesiące.

KROK 6

Wspólna realizacja projektu (wybór wolontariuszy, przyjazd, logistyka)

Wymagania:

 • Status prawny fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej lub instytucji
 • Możliwość wyznaczenia tutora pracy wolontariusza mówiącego po angielsku
 • Przestrzeń w organizacji na działanie wolontariusza do 38 godzin tygodniowo
 • Motywacja do współpracy z młodymi ludźmi o mniejszych szansach
 • Rejestracja organizacji w systemie europejskim
 • Wypełnienie wniosku o Znak Jakości

Zapraszamy do współpracy!
Zgłoszenia, pytania i kontakt: akredytacje.eks@gmail.com

Organizacje goszczące wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności

Więcej o aktualnej pracy wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności