Rusz się, zmieniaj świat!2021-12-17T12:14:11+02:00

„Rusz się- zmieniaj świat!” to tytuł naszego projektu w ramach Projektu Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności. Wolontariusze EKS wraz z młodymi Polakami stworzyli Grupę Inicjatywną, która z pomocą merytoryczną i organizacyjną mentorów, a także Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, w lato 2019 aktywnie uczestniczyła w pięciu festiwalach w Polsce!

Celem projektu było wzbudzenie lub wzmocnienia zainteresowania młodzieży w Polsce kwestiami takimi jak: zaangażowanie społeczne, współodpowiedzialność, pomaganie, działanie dla społeczności lokalnej, ale i globalnej, przeciwdziałanie przemocy, postaw ksenofobicznych i rasistowskich. Idea, która przyświecała projektowi „Rusz się- zmieniaj świat” to Dobre dla mnie, dobre dla otoczenia, dobre dla świata.
W jej myśl przeprowadziliśmy niezliczoną ilość rozmów, spotkań, dyskusji dotyczących postaw solidarności, szacunku dla innych kultur, wzajemnego zrozumienia, wspólnotowości, ale i współodpowiedzialności za nas wszystkich i za środowisko. Dużą wagę przywiązywaliśmy do promowania idei wolontariatu i rozpropagowywania informacji nt. programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

W Siedzibie Stowarzyszenie Aktywne Kobiety przygotowane zostały programy działań podczas festiwali, tak by móc dotrzeć z ciekawymi informacjami do jak największej liczby odbiorców. Ułatwieniem był oczywiście fakt, że festiwale to bardzo atrakcyjne wydarzenia skupiające tysiące młodych ludzi- naszym zadaniem było zachęcić ich do rozmowy!

Już w maju 2019 miał miejsce pierwszy z odwiedzonych przez nas festiwali- EUDEC: Festiwal Edukacji Demokratycznej. Podczas EUDEC-u nawiązany został kontakt, owocujący obecną już współpracą, ze Szkołami Demokratycznymi w Polsce. Podczas Festiwalu przedstawialiśmy reprezentantom szkół alternatywnych możliwości, jakie niesie ze sobą Program Europejskiego Korpusu Solidarności, zachęcając do goszczenia wolontariuszy EKS w szkołach!

Następnie liczną grupą uczestniczyliśmy w Festiwalu SLOT ART, gdzie przez cały czas trwania Festiwalu można było znaleźć nasze stoisko informacyjne w strefie NGO. Nasi wolontariusze EKS i Mentorzy przygotowali szereg aktywności, a wśród nich warsztaty Storry Telling, Let’s embrace the diversity, Atrakcje z Hiszpanii i Gruzji. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy na promowaniu EKS, zachęcaniu do wyjazdów, zaangażowania się w wolontariat. Nasi wolontariusze odpowiadali na liczne pytania dot. ich doświadczeń w Polsce, wolontariatu z ich perspektywy a także na pytanie- jak zacząć?! , czyli gdzie i jak szukać, by móc zostać wolontariuszem. Również nasza prezentacja „Pomaganie- to się opłaca!- szanse i możliwości wolontariatu EKS” wzbudziła duże zainteresowanie Festiwalowiczów.

Zaraz po intensywnym czasie na SLOT ART FESTIWAL uczestniczyliśmy w Festiwalu Kolektywnej Świadomości w Wolimierzu. Tam również mieliśmy okazję mieć swoje stanowisko- punkt informacyjny, dotyczący możliwości jakie daje Europejski Korpus Solidarności i wolontariat.

W sierpniu odwiedziliśmy Pol’and’ Rock Festiwal- tam również, w strefie ASP (Akademia Sztuk Przepięknych), podczas całego trwania festiwalu, przeprowadziliśmy niezliczone ilości rozmów z młodymi osobami, opowiadając im o nas, o naszych doświadczeniu jako wolontariuszy, zachęcając przy tym do aktywnej postawy, zaangażowania i wolontariatu! W programie realizowanym podczas Festiwalu Pol’andRock miały miejsc warsztaty m.in. dotyczące młodzieżowych projektów lokalnych i międzynarodowych oraz „Let’s embrace the diversity” dotyczące tolerancji, poszanowania innych kultur, wzajemnego zrozumienia i współdziałania. W naszym namiocie odbywały się również Jam Session’s- graliśmy na ukulele, wspólnie śpiewaliśmy, zapominając o jakichkolwiek barierach kulturowych czy językowych.

Ostatnim Festiwalem na naszej liście był Festiwal Bass Camp w Katowicach- w przeciwieństwie do Pol’and’Rock- bardzo kameralny, wręcz rodzinny Festiwal. Tu, w ramach naszego stanowiska informacyjnego, prowadziliśmy prezentację/ performance- Wolontariat: know how!, opowiadająca o ścieżce, jaką należy przejść, by zostać wolontariuszem EKS a także o efektach wolontariatu związanych ze zmianą postaw uczestników: większą otwartością na innych, na inne kultury, wzrostem zaangażowania, poczucia wspólnotowości, współodpowiedzialności za otaczająca nas rzeczywistość.

Podsumowując- tytuł projektu EKS a zarazem hasło przewodnie przyświecające naszym działaniom- „Rusz się- zmieniaj świat!” latem 2019 było realizowane!

Zapoznaj się z rezultatami projektowymi: