Głęboka demokracja w edukacji młodych – klucz do Europy przyszłości2021-12-06T14:42:52+02:00

“Głęboka demokracja w edukacji młodych – klucz do Europy przyszłości” to dwuletni projekt w ramach programu Europejski Korpus Solidarności realizowany w latach 2020-2022, przez partnerstwo organizacji edukacyjnych złożone ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Szkoły Waldorfskiej z Bielska-Białej, Fundacji Droga Wolna ze Szczecina, Fundacji Przestrzeń z Krakowa, Fundacji Wolno Mi w Gliwicach, Naszej Dobrej Szkoły w Katowicach, Fundacji Dzikiej w Tychach, Fundacji Korelacja z Łodzi.

Współczesnej Europie potrzebna jest edukacja umacniająca demokrację i prospołeczność, zrównoważony rozwój i poszanowanie dla indywidualności człowieka.

Jednym ze sposobów wzmacniania demokracji jest praca z młodymi Europejczykami w duchu solidarności, wartości zrównoważonego rozwoju i tolerancji. Potrzebne jest inne, świeże spojrzenie na edukację, która jest istotnym elementem naszego życia. Edukacja od najmłodszych lat kształtuje w nas wartości, którymi kierujemy się w przyszłości.

“Głęboka demokracja w edukacji młodych – klucz do Europy przyszłości” 

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Szkoła Walfordwska, Fundacja Droga Wolna i Fundacja Przestrzeń chcą wesprzeć rozwój wartości demokratycznych i solidarności u młodzieży z krajów europejskich, partnerstwa Wschodniego oraz regionu Karaibów.

Projekt zapewnia młodym ludziom w wieku 18-30 lat możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i wzmocnienia postawy aktywnego obywatelstwa poprzez współpracę z czterema alternatywnymi i demokratycznymi placówkami edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej w Szczecinie, Krakowie oraz Bielsku-Białej.  

Prowadzone działania opierać się będą na pozaformalnych i alternatywnych metodach nauczania. Wyżej wymienione metody rozbudzają empatię, kreatywność, pobudzają do działania i niezależnego myślenia oraz poczucia współodpowiedzialności. Pozwalają na praktyczne wdrożenie rezultatów nauki i aktywne wyciąganie wniosków płynących z własnego doświadczenia.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienia jakości metod edukacji nieformalnej,  otwarcie kulturowego i światopoglądowego uczniów szkół, nauczycieli, rodziców, i całych społeczności lokalnych oraz  zwiększenia przydatności edukacji w rozwijaniu potencjału młodych ludzi oraz we wzmacnianiu ich pozycji na rynku pracy.

Zadania wolontariuszy

 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • umacnianie w uczniach postawy społecznej odpowiedzialności, pomocniczości i współpracy
 • promowanie na skalę europejską nowoczesnej wolnej edukacji oraz współpraca w duchu „głębokiej demokracji”
 • podniesienie świadomości przyrodniczej i wypromowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnej
 • prowadzenie zajęć edukacji pozaformalnej oraz międzykulturowej dla uczniów

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych technik pedagogicznych 
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój wartości demokratycznych, postawy solidarności i pomocniczości
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce i Europie
 • europejski i międzykulturowy rozwój organizacji edukacyjnych
 • poznanie nowych technik pedagogicznych /Porozumienie bez Przemocy, metoda Montessor i Walfdorska/

W projekcie weźmie udział 20 wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich.

Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu: