Europejskie Skrzydła Solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji2021-12-06T15:17:35+02:00

“Europejskie Skrzydła Solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji” to projekt Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Szkoły Dzikiej w Tychach, Naszej Dobrej Szkoły w Katowicach i Szkoły Demokratycznej Wolno Mi w Gliwicach realizowany w latach 2019-2021 w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Projekt dał młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju poprzez pracę wolontariacką w innowacyjnych szkołach demokratycznych  i alternatywnych na Śląsku.

Problemem młodych Europejczyków jest fakt, iż edukacja szkolna nie przygotowuje ich do potrzeb współczesnego rynku pracy. “Niemal każdy młody człowiek, który zaczyna pracę, wkrótce znajduje się w sytuacji, gdy potrzebuje wiedzy lub umiejętności, której szkolny program mu nie dał” (za: “Lepsze jutro” Przewodnik po edukacji nieform i pozaform.).

Młodzi ludzie potrzebują zdobyć konkretne doświadczenie, które wyposaży ich w kluczowe kompetencje, niezbędne na rynku pracy. Oczekują, iż staże i wolontariaty pokażą, gdzie można umiejscowić swój potencjał.

Europejskie Skrzydła Solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji

Za pomocą projektu organizacje edukacyjne ze Śląska przyczyniły się do wzmocnienia solidarności europejskiej poprzez działania wolontariackie w Polsce. Praca wolontariuszy krajów europejskich i krajów sąsiadujących UE znajdujących się w niekorzystnej sytuacji umożliwiła im zawodowy, społeczny i osobisty rozwój w duchu solidarności, demokracji i zrównoważnego rozwoju na rzecz rozwoju wspólnoty europejskiej.

Biorąc udział w projekcie placówki pragnęły, by dzieci uczące się w nich nabrały odwagi do nawiązywania relacji międzykulturowych i otworzyły się na współpracę europejską, rozumiejąc iż są także ważną częścią Europy – solidarnej wspólnoty złożonej z wielu narodów.

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie szansy młodym Europejczykom na zdobycie doświadczenia zawodowego, umocnienia solidarności i wzmocnienia aktywnego obywatelstwa poprzez współpracę z demokratycznymi placówkami edukacji wczesnoszkolnej na Śląsku.

Zadania wolontariuszy

 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • umacnianie w uczniach postawy społecznej odpowiedzialności, pomocniczości i współpracy
 • promowanie na skalę europejską nowoczesnej wolnej edukacji
 • podniesienie świadomości przyrodniczej i wypromowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnej
 • promowanie na skalę europejską nowoczesnej wolnej edukacji oraz współpraca w duchu „głębokiej demokracji”
 • prowadzenie zajęć edukacji pozaformalnej oraz międzykulturowej dla uczniów

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych ujęć pedagogicznych /Porozumienie bez Przemocy, metoda Montessori, „głęboka demokracja”, edukacja outdoorowa, praca z dzikością/
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój wartości demokratycznych, postawy solidarności i pomocniczości
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce i Europie

Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.

Zapoznaj się z rezultatami projektu: