Europejski Korpus Solidarności2021-12-17T12:03:12+02:00

ABC PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH /EKS/

Jaki jest cel  projektu młodzieżowego?

Dzięki Projektom EKS młodzi ludzie z całej Europy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacjach lub instytucjach zagranicą, nawiązania międzynarodowych przyjaźni, rozwinięcia kompetencji językowych, poznania kultury i obyczajów innych krajów.

Kto może wziąć udział ?

W Europejskim Korpusie Solidarności mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku 18-30 lat, bez względu na płeć. Nie trzeba  mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia  Nie trzeba być studentem ani uczniem. Najważniejsze są silna motywacja, chęć rozwoju zawodowego i współpracy międzynarodowej. Mile widziane są własne zainteresowania i pasje, gdyż można nimi dzielić się w czasie udziału w projekcie organizując własne zajęcia.

Jak długo trwa wyjazd?

Projekt  długoterminowy może trwać od 2 – 12 miesięcy łącznie. Krótkoterminowy od 2 tyg do 2 miesięcy.

Ile razy można wyjechać na Projekt Europejski?

Można wyjechać dwa razy: 1 raz na krótkoterminowy i 1 raz na długoterminowy. W sumie projekt młodzieżowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Jakie są koszty?

Program Europejski Korpus Solidarności opłaca wszystkie wydatki. Uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, podróż, wyżywienie, transport lokalny, wizy i szczepienia (o ile to konieczne). Dodatkowo jest zapewniony kurs języka kraju, do którego jedzie (on-line lub zajęcia z lektorem), opieka mentora i kierownika pracy.

Na czym polega europejski Projekt Młodzieżowy?

W ramach EKS współpracują ze sobą organizacje i wolontariusze z różnych krajów w celu uczenia się poprzez wymianę doświadczeń i prowadzenia pożytecznych działań dla społeczności lokalnej i organizacji. Najczęściej jest to praca dla organizacji pozarządowych, szkół i instytucji kultury. Można pomagać w realizacji wszelkich podejmowanych przez nich działań  np. pomoc uchodźcom, działania proekologiczne, praca z dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizacja seniorów. Uczestnicy biorą udział w EKS-ie za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i zapewnia pracę. Na koniec pracy uczestnik otrzymuje certyfikat Youthpass, opisujący nabyte kompetencje. 

Gdzie odbywa się projekt młodzieżowy?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej, Kraje Europy Południowej, Kraje Kaukazu. Jest możliwy również wyjazd do kraju poza Europą. Proces załatwiania formalności jest wtedy nieco dłuższy, trwa nawet do 6 miesięcy. Dlatego planując wyjazd warto zająć się tym wcześniej.

Czy trzeba znać język obcy?

Nie trzeba znać języka kraju, w którym realizowany jest projekt, gdyż przewidziane jest wsparcie językowe uczestnika on-line lub zajęcia na miejscu. Wskazana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, co znacznie ułatwia komunikację na początku realizacji projektu.

tekst alternatywny