Działania młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju2021-03-05T11:22:41+02:00

Od 2018 roku Stowarzyszenie Aktywne Kobiety realizuje projekt „Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju II” współfinansowany z programu Erasmus +, w ramach którego wolontariusze Europejscy pracują w kilku szkołach w Sosnowcu: IX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych nr 4, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. 

Do tej pory w projekcie gościliśmy wolontariuszy z Włoch, Portugalii, Hiszpanii a obecnie w szkołach pracują wolontariusze z Turcji, Francji, Gruzji i Hiszpanii. Wolontariusze, wykorzystując nieformalne metody edukacji, prowadzą zajęcia językowe, sportowe, kulinarne, teatralne i plastyczne. Ponadto wolontariusze dzielą się z uczniami swoimi pasjami i zainteresowaniami- organizując zajęcia taneczne, a także warsztaty dotyczące m.in. ochrony środowiska, recyklingu, czy kwestii genderowych. Kadra nauczycieli, jak i uczniowie są otwarci na propozycje płynące ze strony wolontariuszy, którzy urozmaicają życie szkolne, wprowadzając do niego nowe zagadnienia i nowe spojrzenie na pewne problemy.

Obecność wolontariuszy sprzyja również dialogowi międzykulturowemu- społeczność szkolna ma okazję poznać osoby z innych krajów, kultur a sami wolontariusze bardzo chętnie opowiadają o sobie, o swoich państwach, zwyczajach, kuchni, języku i kulturze.
Wolontariusze zachęcają uczniów szkół do nauki języków obcych, do wspólnego działania i poszerzania horyzontów, dając przy tym pozytywną energię i motywację. Są oni, zarówno dla Stowarzyszenia, jak i dla szkół ogromną radością i motywacją do dalszych działań.

W każdą środę w godzinach 16.30-19:00, w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu odbywają się spotkania wszystkich wolontariuszy poświęcone edukacji nieformalnej i postępom wolontariuszy. To także okazja do rozmowy, dzielenia się sobą, wymiany doświadczeń i pomysłów na wspólne akcje. Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w języku angielskim – serdecznie zapraszamy do udziału.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektów – Anną Hetmańczyk- Brennecke: europeansc.awa@gmail.com