Europejskie skrzydła solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji2021-03-05T11:23:03+02:00

Od 2019 roku w trzech miastach na Śląsku  trwa projekt w ramach programu Europejski Korpus Solidarności: „Europejskie skrzydła solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji”.

Tym razem wolontariusze europejscy w ciągu 11 miesięcy pracy mają możliwość poznania innego spojrzenia na edukację – pracują bowiem w alternatywnych szkołach na terenie Śląska: Demokratycznej Szkole Dzikiej w Tychach, Szkole Wolno mi w Gliwicach i  Naszej Dobrej Szkole w Katowicach.

Również w ramach tego projektu wolontariusze angażują się w życie szkoły i jej społeczności, prowadzą warsztaty edukacji nieformalnej oraz zajęcia językowe i międzykulturowe, chętnie opowiadając o swoich krajach pochodzenia a także, w zależności od swoich zainteresowań i pasji, zajęcia dodatkowe- sportowe, muzyczne, czytelnicze, przyrodnicze… Szkoły uczestniczące w projekcie kładą duży nacisk na edukację pozaformalną, bazują na relacjach, dzięki czemu  stwarzają dużą przestrzeń dla własnych inicjatyw podejmowanych przez wolontariuszy europejskich.

Wolontariusze EKS mają okazję doświadczać w alternatywnych Szkołach demokratycznego i pozasystemowego podejścia w edukacji, innego spojrzenia na proces rozwoju młodych ludzi, budowania autentycznej relacji z uczniem. W praktyce poznają i uczą się metody Komunikacja bez Przemocy. Obecnie w szkołach zaangażowani są wolontariusze pochodzący z Gruzji i Hiszpanii.

Wolontariusze uczestniczą również w akcjach społecznych i aktywistycznych realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety- m.in. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, czy w Wielkim Balu Seniora w Sosnowcu. Wolontariusze są dla Stowarzyszenia i szkół ogromną radością i motywacją do dalszych działań.

W każdą środę w godzinach 16.30-19:00, w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu odbywają się spotkania wszystkich wolontariuszy poświęcone edukacji nieformalnej i postępom wolontariuszy. To także okazja do rozmowy, dzielenia się sobą, wymiany doświadczeń i pomysłów na wspólne akcje. Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w języku angielskim – serdecznie zapraszamy do udziału.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektów – Anną Hetmańczyk- Brennecke: europeansc.awa@gmail.com