Wolontariat Europejski dla 2 osób w Azerbejdżanie /rekrutacja zakończona/

Wyjazd może być okazją odkrycia w sobie pokładów wrażliwości, energii, pomysłowości, kreatywności. Może być szansą wyróżnienia się spośród innych ludzi, zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, poznania nowej kultury, zwiedzenia niesamowitych miejsc i poznania wspaniałych ludzi.

Miejsce: Ganja

Termin: 08.2018- 31.05.2018 (10 miesięcy)

Zgłoszenia: na bieżąco

Więcej o tle projektu:

Od początku lat 90-tych XX wieku trwa konflikt Azerbejdżanu z Armenią o tereny Górskiego Karabachu.

„W wyniku wojny o Górski Karabach ok. 750 tys. osób zostało przesiedlonych, zginęło 6 tys. Ormian i 11 tys. Azerów, odpowiednio 20 i 30 tys. odniosło rany. Azerscy uchodźcy z enklawy zostali rozmieszczeni w obozach w rejonie Baku oraz w miejscowościach przylegających do linii demarkacyjnej lub w miejskich osiedlach, w różnych warunkach. Statystyki azerskie dowodzą, że wojenni uchodźcy należą do najniższej pod względem majątkowym warstwy społecznej, a bezrobocie jest wśród nich zjawiskiem powszechnym, sięgającym 80%. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_Górski_Karabach)

W tej chwili w pobliżu Ganja, jest mała dzielnica zamieszkała przez migrantów wewnętrznych tzw IDPs. Młodzi ludzie wywodzący się z osób przesiedlonych z Górskiego Karabachu, cechuje brak aktywności społecznej i włączenia społecznego. Nie angażują się w jakąkolwiek działalność młodzieżową i projekty realizowane na terenie miasta.

Projekt zakłada działania integrujące tych młodych ludzi ze społeczeństwem lokalnym. Pomóc mają w tym wolontariusze w ramach Wolontariatuu Europejskiego.

Cele projektu i zadania projektu:

– Umacnianie młodzieży IDP w zakresie integracji społecznej.

– Zwiększenie inicjatywy młodych i pomoc w zdobyciu nowych kompetencji.

– Pomaganie w odkrywaniu talentów poprzez różne rodzaje działań animacyjnych.

– Zapoznanie młodzieży z programem Erasmus +: upowszechnianie wiedzy o możliwościach, jakie stwarza dla młodych ludzi Unia Europejska w oparciu o nieformalne metody edukacyjne

– Wspomaganie działaczy społecznych w działaniach „peacebuilding” /https://en.wikipedia.org/wiki/Peacebuilding

– Organizowanie zajęć dla młodzieży w ich wolnym czasie, min. nauka języków obcych, zajęcia na wolnym powietrzu, zajęcia artystyczne, fotograficzne, komputerowe, rękodzieło (w zależności od umiejętności i zainteresowań wolontariusza)

– działania na rzecz tolerancji i świadomości międzykulturowej (organizowanie spotkań prezentujących kuchnię, kulturę, zwyczaje kraju wolontariusza)

– wspomaganie organizacji goszczących w działaniach programowych organizacji

– Realizacja mini projektów realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi wolontariuszami, w oparciu o własne zainteresowania i pasje.

Profil wolontariusza:

– wiek 18-30 lat (tzn. w chwili zakończenia projektu, wolontariusz nie może mieć ukończonego 31 roku życia)

– wcześniejsze doświadczenia w pracy wolontariackiej

– zainteresowanie problemami migrantów wewnętrznych (tzw.IDP), a w szczególności młodzieży

– komunikatywna znajomość języka angielskiego i chęć uczenia się i komunikowania w języku azerskim

– zainteresowanie nieformalnymi metodami edukacji (rodzaje i sposoby wykorzystania)

– umiejętność organizacji i prowadzenia różnego rodzaju zajęć z dziećmi i młodzieżą

– otwartość na innych ludzi i kultury,

– zainteresowanie kulturą, historią, sytuacją społeczną w Azerbejdżanie

Wolontariusz powinien być świadomy dlaczego wybiera właśnie ten wolontariat, jakie ma cele związane z wyjazdem, co chce osiągnąć, czego się nauczyć, w jaki sposób chciałby pracować podczas wolontariatu.

Wszystkie koszty tzn. podróż, mieszkanie, jedzenie, kieszonkowe, wsparcie językowe na miejscu, koszty wizy do Azerbejdżanu – finansowane są z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o organizacji goszczącej i EVS w Azerbejdżanie

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  1. Język

Językiem, w kontaktach z pracownikami organizacji, będzie angielski, więc dobrze, aby posługiwać się nim przynajmniej w stopniu komunikatywnym. W kontaktach z mieszkańcami, bardzo przydatna byłaby znajomość chociaż podstaw języka azerskiego. Projekt zakłada uczenie się tego języka. Na początku, nauka będzie bardzo intensywna, z nauczycielem przygotowanym do pracy z obcokrajowcami.

      2.Jedzenie: min 90 Euro miesięcznie w celu samodzielnego przygotowywania posiłków.

  1. Kieszonkowe: 60 EUR miesięcznie
  2. Transport: pieniądze lub bilety na transport lokalny w zależności od potrzeb.
  3. Ubezpieczenie: w Cigna Insurance, obejmujące wszystkie aspekty ochrony zdrowia i następstwa nieszczęśliwych wypadków
  4. Warunki pracy: wolontariusze będą pracować 6-7 godzin dziennie. Godziny pracy będą elastyczne. Czasami wolontariusze mogą pracować w weekendy (szkolenia, seminaria, imprezy), z możliwymi dniami wolnymi w tygodniu. W celu przygotowania się do pracy, wolontariusz będzie miał dostęp do biurka, komputera z internetem, drukarki.
  5. Mieszkanie: wolontariusze zostaną zakwaterowani w mieszkaniu w pobliżu siedziby organizacji goszczącej . Mieszkania będą czyste i wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia (łazienka, kuchnia, pralka), z oddzielnymi pokojami dla poszczególnych wolontariuszy.
  6. Mentoring i wsparcie

– każdy wolontariusz otrzyma wsparcie opiekuna tzw. mentora, który pomoże włączyć wolontariusza do społeczności lokalnej kraju przyjmującego. Mentor będzie wspierał wolontariusza w kwestiach życiowych (sprawy dotyczące mieszkania i jego wyposażenia, służba zdrowia, transport, aspekty życia kulturalnego i społecznego).

W sprawach związanych z wykonywaniem zadań, wolontariusze otrzymają wsparcie od koordynatora działań.

  1. Szkolenia: – wolontariusze biorą udział w szkoleniach

– Pre departure trening przed wyjazdem, organizowanych przez organizację wysyłającą (zazwyczaj przez Skype)

– On-Arrival trening ( tygodniowe spotkanie wolontariuszy –

przebywających w danym rejonie na wolontariacie)

– Mid-term Evaluation (ponowne spotkanie wolontariuszy, podsumowujące 5-6 miesięcy pobytu).

– możliwość udziału w corocznym spotkaniu byłych wolontariuszy EVS po powrocie do domu.

Jako podsumowanie pobytu, każdy wolontariusz otrzyma potwierdzenie zdobytych umiejętności i kompetencji tzw. certyfikat YouthPass /https://www.youthpass.eu/pl/

Zgłoszenia na bieżąco do marca 2018.

Należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCHirMh3Y5HoW7Wk2yGkhr8yZxHpXGIO36A5XNUDsMIZOBow/viewform

Nie zwlekaj więc z wysłaniem zgłoszenia. Skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi, mailowo lub/i na Skypie. Na wypadek rezygnacji z wyjazdu wybranej osoby/osób, zostanie utworzona lista rezerwowa.

!!!Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!!!

ewak.sak@gmail.com

Zdjęcia wolontariuszy – wyrazili zgodę na wykorzystanie do celów promocji wolontariatu

2020-05-22T15:21:17+01:00
Otrzymuj informacje o projektach i skorzystaj z naszych możliwości