Nasi wolontariusze 2020-01-16T14:40:45+02:00

Od 2018 roku trwa projekt Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju II” finansowany z programu Erasmus +, w ramach którego wolontariusze pracują w szkołach w Sosnowcu
(IX Liceum Ogólnokształcące, Zespole Szkół Spejalnych nr 4, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30, CKZiU w Sosnowcu oraz w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej). Do tej pory gościlismy wolontariuszy z Włoch, Portugalii, Hiszpanii a obecnie w szkołach pracują wolontariusze z Turcji, Francji, Gruzji i Hiszpanii. Wolontariusze, wykorzystując nieformalne metody edukacji, prowadzą zajęcia językowe, sportowe i plastyczne. Poza tym opowiadają o swoich krajach pochodzenia, dzielą się swoją kulturą (w tym kulinariami) a przede wszystkim dają szkołom i ich uczniom pozytywną energię i motywację do działania, tworzenia i bycia razem!

Równocześnie, od 2019 roku, trwa nieco zbliżony do poprzedniego projekt w ramach programu Europejski Korpus Solidarności: „Europejskie skrzydła solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji”. Tym razem wolontariusze europejscy mają możliwość poznania innego spojrzenia na edukację- pracują bowiem w alternatywnych szkłach na terenie Śląska („Szkole Dzikiej” w Tychach, Szkole „Wolno mi” w Gliwicach i w „Naszej Dobrej Szkole” w Katowicach). Również w ramach tego projektu wolontariusze angażują się w życie szkoły i jej społeczności, prowadzą zajęcia językowe, warsztaty a przy tym uczą się demokratycznego podejścia do edukacji, innego spojrzenia na proces uczenia/ nauczania, relacji z uczniem i doświadczają w praktyce metody jaka jest Komunikacja bez Przemocy. Obecnie w szkołach zaangażowani są wolontariusze pochodzący z Gruzji i Hiszpanii.

Wolontariusze z obu projektów są dla Stowarzyszenia, ale również dla Szkół (Organizacji Goszczących), ogromną radością i motywacją do dalszych działań.

W każdą środę w godzinach 16.30-19:00, w siedzibie naszego Stowarzyszenia w Sosnowcu odbywają się spotkania ze wszystkimi wolontariuszami. Spotkania są poświęcone tematyce edukacji nieformalnej, ale również są one okazją do wymieniania się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami na wspólne działanie i po prostu do rozmowy. Spotkania maja charakter otwarty- serdecznie zapraszamy! W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektów- Anną Hetmańczyk- Brennecke.