#3 Wolontariaty Europejskie w Belgii /od 9 do 12 miesięcy/

Interesujesz się modą, albo teatrem? A może bliższa Ci jest archeologia, albo ogrodnictwo? Mamy do zaoferowania sześć różnych Wolontariatów Europejskich, o naprawdę zróżnicowanej tematyce. Podczas udziału w projekcie poznasz wspaniałych ludzi, odwiedzisz piękne miejsca i wpłyniesz pozytywnie na życie lokalnej społeczności!

Sześć różnych ofert, wszystkie w pięknej Belgii. Wybierz tę opcję, która najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Uwaga! Ze względu na trwającą pandemię, być może terminy wyjazdów, jak i deadline’ów ulegną zmianie.

Główne korzyści:

  • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które z pewnością okaże się atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy
  • Możliwość rozwoju swoich kompetencji m.in. językowych, współpracy w grupie, umiejętności liderskich
  • Możliwość rozwoju osobistego, swoich umiejętności jak i poznanie nowej kultury oraz zwiedzenie wielu interesujących miejsc
  • Możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. archeologii, gier outdoorowych, udziału w wielu zróżnicowanych warsztatach.

Profil uczestnika:

Osoba w wieku od 18 do 30 lat. Wyjazd jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ważne jest, aby uczestnik projektu znał język angielski w stopniu komunikatywnym.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu są pokrywane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Oferta 1:

Gdzie: Malagne, Belgia

Kiedy: 1 Luty 2021 – 31 Styczeń 2022

Wiek uczestnika: 18-30 lat

Szczegóły projektu:

Organizacja goszcząca zajmuje się wzmocnieniem  i ochroną dziedzictwa najstarszych pozostałości archeologicznych na tym obszarze.  (część światowego geoparku Unesco Famenne-Ardenne). Organizacja zajmuje się również edukacją turystów. Do zadań wolontariusza będzie należało:

– Wsparcie badań naukowych. W nadchodzących latach będą miały  dwa główne eksperymenty, którym poświęca się organizacja Malagne: reprodukcja Vallusa (kombajn Gallo-roman) oraz proces produkcji Cervoise (piwo jęczmienne). Jeśli wolontariusz sobie tego życzy, może, oprócz podstawowych zadań, wesprzeć te dwa projekty, ułatwiając komunikację między zespołem technicznym a archeologiem, pomagając w raportowaniu i dokumentowaniu różnych doświadczeń w terenie.

Do podstawowych zadań należy:

– Wsparcie edukacji młodzieży,  po przeszkoleniu wolontariusze zostaną poproszeni o pokazanie dzieciom tradycyjnych sposobów gotowania chleba, kucia, używania łuku. Zostaną poproszeni o pomoc w nadzoru nad grupami.
– Opieka nad zwierzętami: codziennie, karmienie i opieka nad zwierzętami, w razie potrzeby ustawianie ogrodzeń przeciwskrzydłowych
– Konserwacja i modernizacja obiektu: koszenie, mulczowanie, oczyszczanie, przycinanie, odchwaszczanie, naprawa ogrodzeń, renowacja uszkodzonych części budynku, malowanie, pielęgnacja ogrodów warzywnych

Link do pełnej oferty:

Oferta 2:

Gdzie: Liège, Belgia

Kiedy: 1 Luty 2021 – 31 Styczeń 2022

Szczegóły oferty:

W czasie trwania wolontariatu, uczestnik podczas swoich zajęć będzie mieć cały czas kontakt z dziećmi i młodzieżą. Wspólnie będą prowadzić i śledzić kilka działań. Te mogą być różne i będą zależały od ich pomysłów, życzeń i umiejętności. Proces planowania zajęć zawsze będzie zakładać demokratyczny udział dzieci, które mają prawo do wyboru i składania propozycji.
Zwykłe zajęcia na Placu Zabaw Przygodowych to: warsztaty artystyczne (malarstwo, rzeźba, sitodruk…); warsztaty twórcze/uczestniczące (gotowanie, szycie, rękodzieło, szopy, gawęda, przygotowania z dzikich roślin…); gry (gry na świeżym powietrzu, gry sportowe, gry stołowe…); zajęcia na świeżym powietrzu (odkrywanie przyrody, ogrodnictwo…)..

Link do oferty: 

Oferta 3:

Gdzie: Marche-en-Famenne, Belgia

Kiedy: 1 Luty 2021 – 31 Styczeń 2022

Szczegóły oferty: Wolontariusz będzie głównie zaangażowany w promocję, przygotowanie, realizację i monitorowanie naszych projektów wolontariackich (workcamps, wymiany młodzieży….). Czasami będzie też współpracował z innymi lokalnymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi. Jako część zespołu CBB, będziemy od nich oczekiwać uczestnictwa w działaniach wspólnych, takich jak spotkania pracowników, Walne Zgromadzenia, dni budowania zespołu…

Link do oferty:

Oferta 4:

Gdzie: Marche-en-Famenne, Belgia

Kiedy: 1 Luty 2021 – 31 Styczeń 2022

Szczegóły oferty: Uczestnik projektu będzie miał 2 warianty aktywności do wyboru:

Wariant 1: Celem projektu jest umożliwienie młodzieży w wieku od 15 do 22 lat, która nie ukończyła szkoły, refleksji nad swoją przyszłością poprzez udział w pracach manualnych, działaniach twórczych i społecznych, które są przydatne dla całej naszej społeczności (zajęcia środowiskowe, zajęcia budowlane i malarskie, zajęcia w przestrzeni otwartej, zajęcia dla osób starszych, dzieci lub uchodźców, budowanie instrumentów muzycznych dla krajów rozwijających się…). Biorąc udział w tych zajęciach, młodzi ludzie mają możliwość zastanowienia się nad swoją przyszłością (powrót do szkoły, rozpoczęcie szkolenia zawodowego…).

Wariant 2: Celem projektu jest zwiększenie świadomości europejskiej wśród młodzieży w mieście Marche-en-Famenne i utrzymanie ścisłej współpracy pomiędzy lokalnymi służbami młodzieżowymi. Z tego powodu, niektóre działania będą prowadzone z innymi uczestnikami projektu Europejskiego Korpusu Solidarności (goszczonymi przez inne lokalne organizacje młodzieżowe). Wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o regularne przyłączanie się do wspólnych działań w charakterze współanimatora lub uczestnika działań CBB, takich jak dni wolontariatu środowiskowego oraz weekendy i letnie obozy pracy. Wolontariusze będą wspólnie pracować zwłaszcza podczas specjalnych wydarzeń organizowanych raz w roku w Marche-en-Famenne: imprez międzypokoleniowych, dni otwartych serwisów młodzieżowych. Wolontariusze będą pomagać w przygotowaniu i kontynuacji tych wydarzeń. W niektórych przypadkach mogą zorganizować stoisko informacyjne prezentujące program ESC i możliwości wymiany młodzieży. Mogliby zorganizować „noc europejską” w lokalnym domu młodzieżowym i zaprezentować w ten sposób swój kraj i tradycje.

Link do oferty:

Oferta 5:

Gdzie: Marche-en-Famenne, Belgia

Kiedy: 1 Luty 2021 – 31 Styczeń 2022

Szczegóły oferty: Wolontariusz będzie miał możliwość uczestniczenia we wszystkich działaniach: administracyjnych, kulturalnych i komunikacyjnych. Pierwsze tygodnie będą przede wszystkim polegały na pokazaniu wolontariuszowi wszystkich zadań, nad którymi pracuje organizacja, dzięki czemu stopniowo będzie mógł brać coraz większy udział we wszystkich działaniach. Ponadto, wolontariusz będzie bardzo zachęcany do stworzenia osobistego projektu, przy dużym wsparciu Funduszu Muzycznego. Celem jest pomoc stowarzyszeniu w codziennych zadaniach (w pracowni, magazynie i biurze głównym), dzielenie się swoimi działaniami z ogółem społeczeństwa i pomoc w organizacji imprez.

Uczestnik projektu będzie miał 2 warianty aktywności do wyboru:

Wariant 1 – Pomoc administracyjna w centrali w Brukseli. Prace będą koncentrować się głównie na następujących zadaniach i będą obejmować dojazdy do Brukseli dwa dni w tygodniu:

-Aktualizacja strony internetowej organizacji: http://musicfund.eu/en/ .
-Stworzenie biuletynu informacyjnego z wiadomościami i możliwościami, który będzie udostępniany opinii publicznej.
-Stworzenie i aktualizacja listy kontaktowej odbiorców newslettera.
-Koordynacja i komunikacja Tygodnia Warmste (fundraiserzy organizowani przez niektóre flamandzkie stacje radiowe) oraz innych projektów organizowanych przez fundusz muzyczny.
-Identyfikacja organizacji do przyszłej współpracy na Haiti, w Stanach Zjednoczonych i Europie.
-Kontynuacja i organizacja naszego projektu Maroko: organizacja wyjazdów w roku 2020 i planowanie działań na rok 2021.
-Inne zadania administracyjne z innymi pracownikami w celu utrzymania funkcjonalności biura.

Wariant 2:

Logistyka w zakresie instrumentów muzycznych:

Ta część projektu będzie realizowana dwa do trzech razy w tygodniu, podzielona na dwie lokalizacje: główne Atelier Funduszu Muzycznego w Marche en Famenne oraz magazyn organizacji w mieście Jemelle, do którego wolontariusze będą musieli dojeżdżać komunikacją miejską.

Zadania będą obejmować:

-Strojenie instrumentów; aktualizacja bazy danych instrumentów; dostarczenie ich do projektów; zorganizowanie zapasów w magazynie.
-Praca w magazynie – instalacja arkuszy informacyjnych „jak dbać o instrumenty”.
-pomoc przy organizacji koncertów i warsztatów.
-Pomoc przy stoisku podczas imprez: festiwali, targów muzycznych, weekendów muzycznych, itp.
-Pomoc w zbieraniu instrumentów w punktach zbiórki w całej Belgii.
-Pomoc w organizacji koncertów muzycznych w Marche (około dziesięciu każdego roku).
-Pomoc w organizacji projektu „Fundusz Muzyczny wyzwanie naprawy”.

Link do oferty:

Oferta 6:

Gdzie: Marche-en-Famenne, Belgia

Kiedy: 1 Marzec 2021 – 31 Styczeń 2022

Szczegóły oferty: Uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia we wszystkich naszych działaniach: warsztatach artystycznych, zajęciach sportowych, organizacji imprez kulturalnych oraz zajęciach w wolnym czasie w klubie młodzieżowym. Klub młodzieżowy jest otwarty prawie codziennie w tygodniu po zakończeniu zajęć szkolnych, organizuje ponad 10 koncertów muzycznych (hip hop – rock – pop – metal – electro) rocznie, a także różne treningi twórcze odpowiadające okresowi wakacyjnemu w szkole. W ciągu roku w MJ organizowane są różne warsztaty artystyczne, prowadzone przez profesjonalistów. W ramach zespołu, wolontariusz będzie mógł wziąć udział w jednym z nich bez konieczności uiszczania opłaty wpisowej.

Podsumowanie twoich potencjalnych zadań:

-Zdolność do znajdowania sposobów na socjalizację z młodzieżą w wolnym czasie.
-Pomoc zewnętrznych animatorów podczas warsztatów twórczych.
-Myślenie o nowych animacjach zgodnie z własnymi umiejętnościami i pasjami i dzielenie się nimi z młodzieżą.
-Realizacja i zarządzanie własnym projektem.
-Wsparcie logistyczne podczas imprez (obsługa baru, logistyka sceniczna, powitanie artystów, fotografia, promocja… mjmarche.com/event stacyjny).
-Komunikacja w mediach społecznościowych (mjmarche.com/gallery).
-Ustawienie sprzętu przed każdym warsztatem.
-Udział w spotkaniach grupowych (mjmarche.com/les-projets).
-Towarzyszenie młodzieży w działaniach zewnętrznych i/lub mieszkalnych.
-Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i infrastruktury.
-Możliwość pracy z osobami niepełnosprawnymi.
-Praca administracyjna (kodowanie danych, odbieranie telefonów, jeśli wolontariusz czuje się swobodnie rozmawiając w języku francuskimj…).

Link do oferty:

Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem? Wyślij swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim na  rekrutacja.sak@gmail.com, w temacie wpisz „Project EKS – Belgia – CBB” 

Telefon/WhatsApp: +48 536 791 883 /ze względu na urlopowy okres świąteczno-noworoczny, prosimy o kontakt po 3 Stycznia 2021/

2021-10-08T09:43:40+02:00