Projekt zawodowy dla Młodych na Litwie

Interesujesz się nieformalną edukacją?  Lubisz pomagać innym?
Chcesz zdobyć nieszablonowe doświadczenie związane z pracą z dziećmi?
Litewska organizacja pozarządowa “Saltes” zaprasza Cię do wzięcia udziału
w 11 miesięcznym, dofinansowanym projekcie europejskim!

Czas trwania projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021

Miejsce: Wilno i Troki, Litwa

Główne korzyści:

  • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, które z pewnością okaże się atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy
  • Możliwość rozwoju swoich kompetencji m.in. językowych, współpracy w grupie, umiejętności liderskich
  • Szansa na poznanie nowej kultury oraz zwiedzenie wielu interesujących miejsc
  • Okazja do nauki języka litewskiego
  • Możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni

Profil uczestnika:

Osoba w wieku od 18 do 30 lat. Wyjazd jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ważne jest, aby uczestnik projektu znał język angielski w stopniu komunikatywnym oraz był zainteresowany edukacją nieformalną. 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia są pokrywane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Przewidziane jest także kieszonkowe dla każdego uczestnika.

Mamy dla Ciebie kilka miejsc, w których możesz odbyć projekt. Wybierz tę opcję, która najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom: 

SOS Wioska dziecięca

Wioska wspiera rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji poprzez udzielanie pomocy przy opiece nad dziećmi. W Wiosce dzieci mogą odrabiać pracę domową, bawić się, wchodzić w interakcje, spędzać czas w grupach i uczęszczać na lekcje gotowania. Jeśli jest to konieczne, dzieciom zapewnia się również konsultację psychologiczną. 

Przedszkole „Mamos delne”

“Mamos delne” oferuje edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 1-6 lat,  codzienne zajęcia dla dzieci. Organizuje także różne wydarzenia, akcje i warsztaty. Uczestnik projektu będzie pomagał w realizacji zajęć, imprez i warsztatów dla dzieci. Udział w projekcie to również przestrzeń do realizacji swoich pomysłów, projektów i działań.

Ośrodek rehabilitacyjny “Valakupiai“

Ośrodek zapewnia rehabilitację medyczną, społeczną opiekę dzienną i usługi szkoły nauki jazdy dla ludzi z ciężką i umiarkowaną niepełnosprawnością. Misją ośrodka jest: sprawienie, by jego podopieczni byli ważną częścią społeczeństwa, wsparcie ich na rynku pracy oraz polepszenie jakości życia. Uczestnik projektu będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, nauczycielami, terapeutami, więc będzie miał możliwość nabycia konkretnych umiejętności związanych z procesem uczenia się osoby niepełnosprawnej. Będzie także organizował czas i zajęcia edukacyjne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych: zajęcia na świeżym powietrzu, rzemiosło ręczne, kursy językowe, zajęcia kulturalne, sport, muzyka.


Centrum dzienne dla osób z niepełnosprawnościami „Šviesa”

Ośrodek świadczy dzienną opiekę społeczną dla 74 osób po 18. roku życia, którzy borykają się z problemami psychicznymi, intelektualnymi lub z niepełnosprawnościami fizycznymi. Uczestnicy projektu wraz z pracownikami socjalnymi mogą realizować zajęcia w następujących dziedzinach: muzyka (indywidualna, terapeutyczna), orkiestra, teatr, ceramika, sport, klub dyskusyjny, wydawanie miesięcznego biuletynu informacyjnego „ŠARKA” („Magpie”) oraz angażowanie osób niepełnosprawnych w ten proces, organizacja różnych wycieczek, wydarzeń i festiwali odbywających się w centrum dziennym i w mieście.

Otwarte Centrum Młodzieży „Mes”

Celem centrum jest organizowanie lokalnych imprez młodzieżowych dla osób  w wieku 14-29 lat, animacja czasu wolnego poprzez różne imprezy, zajęcia, obozy, wycieczki, projekty, spotkania, szkolenia itp. Centrum ma również funkcję prewencyjną, aby uniknąć przemocy, alkoholizmu, palenia i narkomanii wśród młodzieży. Uczestnik projektu młodzieżowego będzie mieć okazję wspierać pracowników centrum w organizowaniu zajęć. 

Kindergarten “Patirčių slėnis” w Trakai

Przedszkole oferuje codzienne zajęcia dla dzieci, a także różne wydarzenia, akcje i warsztaty. Wolontariusz będzie pomagał wychowawcom przedszkoli, realizując różne zajęcia dla dzieci, organizując imprezy, warsztaty i inne.

Szkoła Pirmary „Patirciu slenis” w Trokach

Szkoła oferuje codzienne zajęcia, organizuje różne projekty, akcje i warsztaty. Uczestnik projektu będzie pomagał przy planowaniu i realizacji tych działań. 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego (w języku angielskim) na adres mailowy: rekrutacja.sak@gmail.com  w języku angielskim – w temacie maila wpisz „Projekt EKS na Litwie”.

 

2021-01-05T14:16:35+01:00
Otrzymuj informacje o projektach i skorzystaj z nowych możliwości rozwoju